Stichting Betuwe44

Regisseur Bram van Workum werkt samen met Exodus Huissen en verschillende re-enactmentverenigingen en filmcrew aan een WO II film over de Betuwe in de winter van ’44-’45. De productie die ze voor ogen hebben, is niet zomaar gerealiseerd. Om het volledige filmproject te kunnen realiseren, is het team actief op zoek naar partners, sponsoren en fondsen.
Om de verfilming en de financiering te realiseren, is de Stichting Betuwe44 opgericht. Deze stichting is onder andere verantwoordelijk voor het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen. De stichting heeft ten doel:

  1. Verfilmingen te realiseren van oorlogen en conflicten waarbij Nederlandse burgers en/ of militairen betrokken zijn geraakt;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Het zichtbaar maken van en vertellen over emoties van mensen in oorlogstijd door middel van verkenning, verdieping en uitleg;
  2. Het sturing geven aan betekenisverlening;
  3. het verwerven en beheren van geldmiddelen en andere bezittingen;
  4. Het oprichten en in stand houden van een doelmatige organisatie.
  5. Beloningsbeleid: Onkostenvergoedingen voor bestuursleden. Met een twee-handtekeningen-beleid bepaalt de stichting aan welke projecten of onderdelen daarvan (financiële) middelen beschikbaar worden gesteld.
  6. Financiële verantwoording: De stichting beheert de tegoeden waarmee projecten worden gefinancierd bij de ING bank met rekeningnummer IBAN NL62 INGB 0008 4325 69 tnv Stichting Betuwe44. Verantwoording geschiedt per kalenderjaar.
Stichting Betuwe44 is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. (Wat is een culturele ANBI?)

Het fiscaal nummer (RSIN): 8598 38 018
KvK registratie nummer: 74284231

Download het Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Download het beleidsplan Stichting Betuwe44

Download de oprichtingsakte Stichting Betuwe44

Wil je meer weten over de film? Kijk dan op www.betuwe44.nl, daar kan je de teaser bekijken en meer lezen over het filmverhaal.

Voorzitter

Naam: Aleksandr Mouret


Secretaris

Naam: Arend Jan Hermsen


Penningmeester

Naam: Harry Kroeze


Adres


Maarten Harpertszoon Tromplaan 84
2341 TC Oegstgeest

Telefoon